حقوق جزای اختصاصی
49 بازدید
ناشر: دانشگاه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی