جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران و انگلستان
47 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی