اصول کلی حاکم بر حقوق جزا از دیدگاه قرآن
48 بازدید
محل نشر: پژوهشی قرآنی، 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی